Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Gezamenlijke expertise voor Jeugdzorg - Update

7 september 2017

Update 7 september 2017:
In De Stentor van vandaag is een artikel over onderstaand Jeugd-FACT-Plus team verschenen. U kunt hier de pdf downloaden:
Snelle hulp voor kind in de knel is succesvol 


Oorspronkelijk bericht van 22 juni 2017:


Zeven zorgorganisaties, waaronder GGNet, hebben een handtekening gezet onder een samenwerkingsconvenant.

Pactum, Tactus, Lindenhout, Jeugd GGZ/Dimence, Karakter, Pluryn en GGNet Jeugd (het Jeugd-FACT-Plus team) slaan de handen ineen als het gaat om hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, en hun netwerk.
Er is met veel enthousiasme een team van professionals samengesteld uit zeven organisaties. De bestuurders van deze organisaties hebben hun handtekening gezet onder het samenwerkingsconvenant. 

samenwerkingsconvenant Jeugdzorg - 01jun17

Foto: Zittend de zeven bestuurders van de deelnemende organisaties.
Staand: teamleden Jeugd-FACT-Plus


Het gaat om een innovatieve manier van begeleiding, waarbij dwars door de reguliere financiering en schotten van organisaties direct hulp geboden wordt. De regio Midden-IJssel/ Oost-Veluwe is zeer betrokken bij deze werkwijze en ziet dit als een pilot in de transformatie en financiering van jeugdzorg.

Doel en doelgroep
Het doel van de begeleiding is om de problematiek snel te verminderen, ontwikkeling op gang te brengen, zodat kind of jongere, samen met gezin en netwerk, weer zo goed mogelijk in staat is eigen zaken te regelen. Het gaat bij Jeugd-FACT-Plus om kinderen en jeugd voor wie er al veel reguliere hulpverlening is geweest of om kinderen die - om welke reden dan ook - niet terechtkomen in de reguliere hulpverlening. Het kan gaan om zeer uiteenlopende problematiek: van een zolderjongere tot aan een autistisch kind dat niet meer naar school gaat. Daarom werken we vanuit zeven organisaties, ieder met haar eigen deskundigheid. We pakken de hulpvragen samen op en delen de inzet en verantwoordelijkheid.

‘Johan, 16 jaar, gaat niet meer naar school, hangt thuis op zijn kamer en is niet te motiveren om ook maar iets te doen. Hij is somber en soms ook erg agressief. Hij volgde eerder een training. Het leek iets beter te gaan maar hij ging toch weer verzuimen van school. Zijn ouders maken zich zorgen om hem. School en Leerplicht lopen vast met hem.’
Op dat moment kan het Jeugd-FACT-Plus team in actie komen.

 

Werkwijze team Jeugd-FACT-Plus
Dit team werkt vanuit een hoofdlocatie in Zutphen, maar kan overal naar toe als dat nodig is: van Apeldoorn naar Heerde of Hattem, van Epe naar Voorst of Lochem. Iedere jongere krijgt een eigen digitaal dossier, ook in te zien via een App.
Iedere ochtend is er overleg met zoveel mogelijk leden van het team. In dat overleg worden de acties voor die dag uitgezet.
Er is voor Jeugd-FACT-Plus een beschikking nodig van de gemeente, via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van de regio.

Meer informatie