Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Omgaan met ASS voor familieleden

13 september 2017


GGNet Preventie organiseert dit najaar weer cursussen voor respectievelijk partners en ouders van mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS).

De Partnercursus 'Omgaan met Autisme' is voor partners van mensen met een autisme spectrum stoornis. Doel van de cursus is het voorkomen van overbelasting bij partners van mensen met ASS.
Er komen verschillende thema’s aan bod komen, zoals psycho-educatie over autisme, kinderen en opvoeding, communicatie, omgang met eigen gevoelens et cetera. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en er worden handvatten gegeven in de ‘omgang met’ de partner en de zorg voor jezelf.

De Oudercursus ‘Omgaan met Autisme’ is bedoeld voor ouders van jongvolwassenen - tussen de 18 en 30 jaar - met autisme en een normale begaafdheid. De omgang en communicatie met de jongere kan door autisme moeizaam verlopen. Het afmaken van de opleiding, het zoeken van werk, het zelfstandig wonen en het aangaan van relaties geven vaak problemen bij deze jongeren. Doel van de cursus is het versterken van draagkracht van de ouder(s) en overbelasting bij de ouders van jongvolwassenen met ASS te voorkomen. Psycho-educatie (inzicht, kennis) en de eigen ‘omgang met’ staan centraal. Er is veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

Data en locaties

Wat Waar Startdatum Contactpersoon
Partnercursus Autisme Apeldoorn1) najaar 2017 Els Reuvekamp
Partnercursus Autisme Doetinchem maandagochtend
2 oktober
Carola van den Heuvel
Oudercursus Autisme Doetinchem2) dinsdagavond
26 september
Carola van den Heuvel
Oudercursus Autisme Winterswijk november 2017 Henriette Doornenbal en
Janice Boerstal

1) in samenwerking met MEE Veluwe, 8 bijeenkomsten
2) in samenwerking met GGNet Jeugd


Voorafgaand heeft de deelnemer een kennismakingsgesprek met de begeleider(s) van de betreffende cursus. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Meer informatie en/of aanmelden?
Neem dan contact op met het secretariaat van Preventie,
telefoon: 088-933 1180 of e-mail: preventie@ggnet.nl