Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Workshop over Eritrese jongvolwassenen groot succes

21 november 2017

diverse gezichtenHet Programma Interculturalisatie van GGNet geeft, door subsidie van en in samenwerking met de gemeente Apeldoorn, de komende tijd verschillende workshops. Doel van de gemeente is om de nieuwe statushouders in de gemeente een goede en evenwichtige plek in de samenleving bieden. Participatie en integratie (werk en inkomen, vrije tijds besteding, opbouw van sociale contacten, de weg vinden in en deelnemen aan de samenleving) van nieuwe statushouders speelt hierbij een belangrijke rol. Het geven van workshops waarin kennis wordt gedeeld en waar de praktijk via casuïstiekbesprekingen wordt ondersteund is een van de methoden die kunnen bijdragen aan dit doel.

Aan de workshops kunnen professionals en vrijwilligers die met asielzoekers en vluchtelingen werken gratis en op inschrijving deelnemen. De themaʼs van de workshops variëren. Cultuur en professioneel handelen, interculturele communicatie, tijdig herkennen van psychische klachten en psychische problematiek bij vluchtelingen, opvoeden tussen culturen, verslaving onder vluchtelingen, problematiek van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) en verwerking van trauma bij vluchtelingenkinderen zijn enkele voorbeelden.

Eerste workshop ‘Eritrese jongvolwassenen’
Op dinsdag 7 november is de eerste workshop in het stadhuis van Apeldoorn gehouden. Het thema Eritrese jongvolwassenen stond op verzoek van de gemeente en het werkveld als eerste op het programma. Mete Sabanoglu, Ellen Geutjes en Bereket Ghebremichael (ervaringsdeskundige van Eritrese afkomst) hebben de deelnemers toelichting gegeven op de achtergrond en de cultuur van Eritrea en de vluchtredenen. Na de pauze is er via uitwisseling van casuïstiek uitgebreid stilgestaan bij de soms moeizame aansluiting van Eritrese vluchtelingen op de Nederlandse samenleving en manieren om beter in contact te komen met de mensen van Eritrese achtergrond om zo de participatie en integratie te bevorderen.

Er waren deelnemers vanuit het gehele werkveld aanwezig: werkvoorzieningsbedrijf Lucrato, welzijnsorganisatie Stimenz, het CJG, Vluchtelingenwerk, een vrijwilligersorganisatie voor taalbevordering van vluchtelingen en het inburgeringsonderwijs.

Tijdens de evaluatieronde bleek hoeveel behoefte er onder professionals en vrijwilligers is om deskundigheid en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Er was een harde roep om vervolg en verdieping op de zorg en ondersteuning aan vluchtelingen. Samen met de gemeente Apeldoorn gaan we als Programma Interculturalisatie de workshops met veel enthousiasme vervolgen.

Meer weten of aanmelden? Klik hier.