Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Start nieuwe partnercursus ‘Omgaan met AD(H)D’

22 november 2017


In Zevenaar start de nieuwe partnercursus ‘Omgaan met AD(H)D’. In de afgelopen periode is deze cursus tweemaal uitgevoerd en blijkt erg goed aan te sluiten bij de behoefte aan ondersteuning en informatie bij partners.
Uit ervaring blijkt dat deelnemers waarvan de partners (ongeveer) gelijktijdig deelnemen aan de psycho-educatie cursus in het kader van hun behandeling, dat als een meerwaarde ervaren!

puzzleDe cursus

Waarom?
Partner zijn van iemand met AD(H)D is niet altijd gemakkelijk en kan voor veel stress en frustraties zorgen. Niet alleen bij degene met AD(H)D maar juist ook bij de partner, waardoor de relatie onder druk komt te staan.
Een relatie waarin één van de partners AD(H)D heeft, kan geregeld voor spanningen zorgen. Wanneer het aankomt op samenwerking, een luisterend oor bieden en emotionele stabiliteit, kan dit leiden tot onderlinge machtsstrijd en conflicten. Een tekort aan inzichten in AD(H)D en in communicatievaardigheden kan ertoe leiden dat partners gaan twijfelen aan zichzelf of aan de relatie.
Deze cursus is bedoeld om de partners van mensen met AD(H)D te ondersteunen en mogelijke overbelasting te voorkomen.

Wat?
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur.
Het doel van de cursus is te voorkomen dat de partner overbelast raakt. Er worden handvatten aangereikt in de omgang met de partner met AD(H)D. Daarbij staan eigen vragen en behoeften centraal.
Naast informatie, tips en het aanleren van vaardigheden is er ook voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten. De cursus is geen gespreksgroep of therapie. 

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie over deze cursus en aanmelding, klikt u hier.
Op deze pagina vindt u meer aanbod van GGNet Preventie.