Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Diepe hersenstimulatie

10 januari 2018

1e-jaarsreferaat van Bouke Overdorp over diepe hersenstimulatie

Diepe hersenstimulatie, ofwel deep brain stimulation (dbs) is nog niet heel lang een erkende behandeling voor psychiatrische stoornissen. De ontwikkeling van de behandeling kent een lange aanloop waarbij zowel de publieke als de professionele opinie over de ethische aspecten ervan een belangrijkerol speelde.

Dbs is een zogenaamde ‘last resort’ behandeling. Pas als het reguliere behandelprotocol doorlopen is en er sprake blijft van ernstige symptomen waarbij ook sprake is van een hoge lijdensdruk, dan kan DBS overwogen worden.

Bouke Overdorp, psychiater in opleiding bij GGNet presenteert in het decembernummer van het GGNet-vakblad Intern zijn 1e-jaarsreferaat over dbs: Diepe hersenstimulatie