Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Cursus 'Omgaan met psychische problemen'

Leven met iemand met psychiatrische problematiek is zwaar, of het nu depressie, angst, persoonlijkheidsproblemen of andere problematiek betreft.  Iedereen die dit meemaakt kan meepraten over de conflicten, de overbelasting, de machteloosheid en de eenzaamheid die dit met zich meebrengt. Voor degene zelf én voor naastbetrokkenen levert dat veel spanning op. Veel naastbetrokkenen weten niet meer hoe ze moeten reageren of merken dat ook hun leven draait om de psychische problemen en de gevolgen daarvan.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor partners, (volwassen) familieleden en andere naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen. Het is niet perse noodzakelijk dat er een diagnose is gesteld door een psychiater of psycholoog. Dit kan in het kennismakingsgesprek besproken worden.

Doel en inhoud

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten. Het doel van de cursus is te voorkomen dat u als naaste van iemand met psychische problemen overbelast raakt. Daarbij staan uw eigen vragen en behoeften centraal. Informatie, tips, oefening van vaardigheden en steun van anderen kunnen helpen meer grip op de situatie en meer rust te krijgen.

In de cursus komen thema’s aan de orde, zoals:
- Kennismaking en verwachtingen van de cursus
- Psychiatrische problemen in gezin en relatie
- Balans draagkracht – draaglast
- Zorgrol nader bekeken
- Communicatie en grenzen stellen
- Probleemoplossingsmethodiek
- Zorgen voor jezelf

Waar en wanneer

De cursus wordt gegeven in Apeldoorn, Zutphen, Doetinchem en Winterswijk. Er kunnen 8 tot 12 deelnemers meedoen en er zijn twee cursusleiders.

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden (mits u in ons werkgebied woonachtig bent of u familieli is ingeschreven).

Kennismaking

Voorafgaand aan de cursus is er een kennismakingsgesprek met de cursusleiders om te kijken of de cursus aansluit bij uw verwachtingen. 

Informatie en aanmelding

Meer informatie over startdata en/of aanmelding? Neem dan contact op met het secretariaat van Preventie:

GGNet Preventie
Telefoon: 088-933 1180
E-mail: preventie@ggnet.nl


Naam contactpersoon:
preventie
Email Contactpersoon:
preventie@ggnet.nlAanmelden