Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Feiten en cijfers

Kernactiviteiten

De kernactiviteiten van GGNet richten zich op het behandelen en begeleiden van mensen met psychiatrische aandoeningen, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking. GGNet biedt:

 • Praktijkondersteuning bij de huisarts (POH ggz)
 • Basis ggz
 • Specialistische ggz
 • Spoedeisende specialistische ggz
 • Behandelinggerichte specialistische ggz
 • Herstelgerichte specialistische zorg: FACT
 • Hoogspecialistische ggz
  • Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek
  • Amarum, specialistisch centrum voor eetstoornissen
  • De Boog, forensische psychiatrie
  • VGGNet, psychiatrie en verstandelijke beperking
 • Zelfhulp en preventie
 • Beschermd wonen
 • Dagactivering en arbeidsreïntegratie

Werkgebied

GGNet heeft haar werkgebied opgedeeld in vijf subregio's: Doetinchem, Zutphen, Apeldoorn, Zevenaar en Winterswijk/Groenlo.

GGNet Werkgebied

Aantallen inwoners werkgebied GGNet

Inwoners               

725.000

Inwoners met psychische klachten       

70.000

Inwoners in contact met GGNet      

30.000

Inwoners met chronische klachten       

12.000

Aantal medewerkers

Medewerkers in dienst    

2.100

Vrijwilligers        

400

 

Jaarverslagen

GGNet neemt u graag mee op haar weg naar meer herstel voor meer patiënten. Op deze website leest u over de belangrijkste ontwikkelingen die we daarbij tegenkomen en ziet u de belangrijkste feiten en cijfers op een rij.


Klik op een van onderstaande linken om een pdf van onze jaarverslagen te bekijken:

 

Organisatie

GGNet heeft haar hulpverlening onderverdeeld in drie divisies: ambulant, behandeling & verblijf en specialismen. De stafmedewerkers werken eveneens in drie divisies: markt, mens & organisatie en bedrijfsvoering. De centrale aansturing vindt plaats vanuit het tweekoppige Raad van Bestuur, bestaande uit de heer Rob Jaspers en de heer Kees Lemke.
GGNet kent vier medezeggenschapsorganen: de Centrale Cliëntenraad, de Familieraad, de Ondernemingsraad en de Medische Staf. 

Raad van Toezicht
Ondersteuning
bestuurssecretariaat
Raad van Bestuur
College Geneesheren-Directeuren
Opleidingen
Centrale Cliëntenraad
Familieraad
Ondernemingsraad
Medische Staf
Markt
Accountmanagement
Communicatie
Marketing
Zorginkoop
Mens & organisatie
HR advies en Arbo
Mobiliteit, ontwikkeling en flex
Personeels & salarisadministratie
Bedrijfsvoering
Business Control
Facility (in transitie)
Financial Reporting & Administratie
ICT
Informatiemanagement
Inkoop
Innovatie & Ontwikkeling
Kwaliteitsmanagement
Vastgoed (in transitie)
Zorg Control
Specialismen
Amarum (eetstoornissen)
De Boog (patiënten met maatregel van justitie/ zeer intensieve behandeling)
Jeugd ambulant
Jeugd klinisch
Jong volwassenen
Ouderen ambulant Apeldoorn/Zutphen
Ouderen ambulant Achterhoek
Ouderen klinisch Apeldoorn/Zutphen
Ouderen klinisch Achterhoek
Scelta 3de lijn (persoonlijkheidsstoornissen)
VGGNet (Licht Verstandelijke Beperking en psychiatrie)
Behandeling & verblijf
ACT Apeldoorn
Acute zorg Apeldoorn
Acute zorg Doetinchem
Acute zorg Winterswijk
Acute zorg Zutphen
ATAS (voorkomen dwang en drang)
Beschermd wonen Achterhoek
Beschermd wonen Zutphen/Vorden
Crisisdienst Achterhoek
Crisisdienst Apeldoorn/Zutphen
Dagbesteding (intramuraal en extramuraal)
Dienst geestelijke verzorging
Herstelcentrum (ervaringsdeskundigheid)
Intensieve vervolgbehandeling Apeldoorn
Intensieve vervolgbehandeling Warnsveld
PIT kortdurend Achterhoek
PIT kortdurend Apeldoorn/Zutphen
Vrijwilligers
Ambulant
Apeldoorn (Noord en Zuid)
Doetinchem
Oude IJssel/Winterswijk
Zevenaar/Montferland
Zutphen en Apeldoorn Oost
Over GGNet

Vind locatie

Zoek