Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

De heilige graal van herstel


Workshop tijdens voorjaarscongresTijdens het Voorjaarscongres van de NVvP hielden
(op de foto van links naar rechts) ondergetekende, Bram Berkvens, Jaap van Weeghel en Niels Mulder op 5 april jl. een workshop over 'De heilige graal van herstel'. Dat werd gedaan namens het Actieplatform 'Herstel voor Iedereen!'. GGNet is één van de kartrekkers van dit Actieplatform dat werkt aan 30 procent meer herstel voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. 

Met een mix van psychiaters, ervaringsdeskundigen, bestuurders en onderzoekers ondernamen we de zoektocht naar de belangrijkste interventies om veel meer herstel en veel minder chronische patiënten te realiseren. Een interessante zoektocht die weer veel ideeën heeft opgeleverd bij alle aanwezigen.

ZIN
De workshop trok ook de aandacht van het Zorg Instituut Nederland (ZIN). Het ZIN heeft de opdracht van het ministerie van VWS gekregen om een stimuleringsprogramma voor de gehele ggz op te zetten. Met een aantal mensen van het ZIN hebben we een eerste verkenning gedaan naar een dergelijk programma voor meer herstel bij de groep patiënten met ernstige psychiatrische aandoening(en). Het enthousiasme bij het ZIN was voelbaar.

Voorjaarscongres
Elk jaar organiseert de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) een voorjaarscongres in Maastricht. Het congres wordt heel goed bezocht door psychiaters. GGNet is jaarlijks aanwezig met een stand op de beurs en verzorgt regelmatig lezingen en workshops.

Kees Lemke, geneeskundig bestuurder GGNet