Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Samenwerking FACT en wijkteams op weg


bijeenkomst Berkelland 11mei17Het was een succesvolle avond van donderdag 11 mei. Collega’s van FACT- en Jeugd-FACT-teams waren samen met Preventie en ambulante woonbegeleiding op de bijeenkomst van het sociaal domein van de gemeente Berkelland. Een succes omdat GGNet, POH-ers (praktijkondersteuners huisarts) en medewerkers van de wijkteams elkaar hebben leren kennen én afspraken maakten over samenwerking.

De wijkteams zijn steeds beter georganiseerd en breder in de wijk vertegenwoordigd. Dat plus het feit dat ze steeds meer complexe casuïstiek tegenkomen, maakt de behoefte groter om een specialist als GGNet in te schakelen. Wij vinden het belangrijk dat we beter bij wijkteams betrokken worden, omdat veel psychiatrische problematiek gerichtere aandacht vragen.

Concrete stap in de samenwerking
Opvallend is hoe de gemeentelijke wereld naast de zorgwereld bestaat en hoe beide tot op heden onvoldoende gebruikmaken van elkaars kwaliteiten. Iedereen is ervan overtuigd dat de verschillende disciplines elkaar nodig hebben; het versterkt elkaar.
De bijeenkomst eindigde dan ook met het uitwisselen van elkaars gegevens. Tevens werd de afspraak gemaakt dat het FACT-team structureel aanwezig zal zijn bij het casus-overleg; waardoor de samenwerking geborgd is. Een belangrijke stap voor beide partijen!

Meer herstel in de wijk 
De wijkteams in Berkelland zijn al ruim vier jaar gestart. Ondertussen hebben ze al veel ervaring opgedaan met het ophalen van problemen bij en het ondersteunen van burgers. Principes als eigen kracht, waarbij gebruik gemaakt wordt van het oplossend vermogen van het eigen netwerk of buurt, worden daarbij ingezet.