Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Medezeggenschap en ondersteuning

GGNet kent vier officiële medezeggenschapsorganen. Dit zijn:

Daarnaast zijn er binnen en om GGNet verschillende initiatieven voor de ondersteuning van patiënten en familie. Dit zijn onder andere:

 

Centrale Cliëntenraad

De Cliëntenraad komt op voor de belangen van patiënten van heel GGNet. Als patiënt hebt u invloed op de zaken die met uw behandeling of verblijf bij GGNet te maken hebben. Voor heel GGNet komt de Cliëntenraad op voor de belangen van patiënten. Dit doet de raad door mee te denken, te praten en te beslissen over zaken die nu of in de toekomst belangrijk zijn voor GGNet. Het bestuur van GGNet kan nooit beslissingen nemen over patiëntenzaken zonder advies aan de Cliëntenraad te vragen. De raad oefent daardoor invloed uit op de kwaliteit van zorg.

Contact opnemen

De Cliëntenraad binnen GGNet is opgebouwd uit een Centrale Cliëntenraad en twee regioraden: Apeldoorn en Zutphen/ Achterhoek. De Centrale Cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur, de regioraden voeren overleg met de directeuren divisies. Heeft u vragen of wilt u zelf in de Cliëntenraad participeren? Neemt u dan contact op:

Regioraad Zutphen/ Oost-Gelderland (tevens Centrale Cliëntenraad)

Bezoekadres: Gebouw De Inloop, Vordenseweg 12 in Warnsveld
Postadres: Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld
Telefoon: 088-933 4676
E-mail: clientenraad

Regioraad Apeldoorn

Bezoekadres: Oude Bakkerij, Deventerstraat 459 in Apeldoorn
Postadres: Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld
Telefoon: 088-933 2268
E-mail: clientenraad

Familieraad

De Familieraad van GGNet wil een stem geven aan de familieleden en andere direct betrokkenen van patiënten van GGNet. Uitgangspunt hierbij is dat zij deel uitmaken van de leefomgeving van patiënten en een wezenlijke rol (kunnen) spelen in hun herstel. Wij streven daarom naar een actieve en vanzelfsprekende betrokkenheid van familie bij de behandeling en begeleiding van patiënten.

Als pleitbezorger van de versterking van familiebetrokkenheid binnen GGNet willen wij vooral laten zien dat samenwerking (de Triade) de patiënt, de familie en ook de hulpverlener ten goede komt. De Familieraad verstuurt elke maand een nieuwsbrief. U kunt de laatste drie hier als pdf downloaden:

Contact opnemen
Wilt u meer weten over de Familieraad, op de hoogte blijven van onze activiteiten, een bijeenkomst bijwonen of de nieuwsbrief ontvangen? Neemt u contact op!
Familieraad GGNet
Bezoekadres: Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld
Postadres: Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld
Telefoon: 088-933 3150
E-mail: familieraad

Ondernemingsraad

Telefoon: 088-933 1401
E-mail: ondernemingsraad

Stichting Vrienden van GGNet Woonzorg

Al sinds 1995 bestaat de Stichting Vrienden van GGNet Woonzorg. Deze stichting zet zich in voor alle patiënten van GGNet die langdurig aangewezen zijn op zorg (dus niet alleen voor Woonzorg). U kunt bij de stichting een aanvraag doen voor beperkte financiële steun. Het aangevraagde bedrag kan uitsluitend besteed worden aan duurzame goederen. De financiële steun bestaat uit een bijdrage van maximaal €750,-. Het bedrag is een individuele schenking, deze hoeft niet te worden terugbetaald.

Aanvraag indienen

U kunt zelf een aanvraag indienen. Omschrijf in de aanvraag kort uw huidige financiële situatie over de laatste drie maanden zoals inkomsten, uitgaven en eventuele spaartegoeden (voeg bankafschriften toe) en waarom u zelf geen geld heeft voor de activiteit of de aankoop. Geef ook aan waar de schenking aan besteed zal worden of welke goederen u wilt aanschaffen. Na het indienen van de aanvraag ontvangt u altijd een schriftelijke reactie.

Download voor meer informatie de flyer.

U kunt de aanvraag indienen bij:
Stichting Vrienden van GGNet Woonzorg
T.a.v. Hans Brusse
Vordenseweg 12
7231 PA Warnsveld
 

Dienst Geestelijke Verzorging

Geconfronteerd worden met psychiatrische problematiek van uzelf of van uw naasten, is een indringende ervaring die heel veel vragen bij u kan oproepen. Vanzelfsprekendheden vallen dan veelal weg. Voor alles wat u hierin bezighoudt - uw levens- en geloofsvragen, uw hoop of wanhoop, geloof en ongeloof, uw zoeken naar een nieuwe levensbezieling - kunt u een beroep doen op de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV).

Momenteel bestaat de Dienst Geestelijke Verzorging uit de volgende medewerkers:

  • Ferdi Keppels, telefoon: 088-933 4515
  • Jos van der Leur, telefoon: 088-933 4578
  • Jodie Ras, telefoon 088-933 5166
  • Ersoy Turhan, telefoon 06 - 15 55 67 82
  • Gerry Spekkink-Beunk, telefoon: 088-933 5166

Centraal contact

Gerry Spekkink-Beunk, coördinator DGV
Bezoekadres: Vordenseweg 12, 't Onderschoer, 7231 PA Warnsveld
Postadres: Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld
Telefoon: 088-933 5166

Over GGNet

Vind locatie

Zoek