Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Behandeling

Elke behandeling is anders. Geen mens of situatie is immers hetzelfde. GGNet behandelt mensen van jong tot oud met veel verschillende aandoeningen. We beoordelen altijd samen met de patiënt welke behandeling het meest geschikt is. Voor kinderen tot 12 jaarjongeren, volwassenen en ouderen hebben we een specifiek behandelaanbod.

In alle gevallen starten we met een intake, daarna volgt een herstelplan met therapie, persoonlijk of in een groep. Soms ook met medicijnen. Het liefst werken we in de eigen omgeving van de patiënt. We komen dan naar u toe, of spreken ergens in de buurt af. Mochten uw klachten ernstiger zijn, dan kan therapie in deeltijd- of dagbehandeling een optie zijn. Ook is psychiatrische thuiszorg mogelijk. En soms is een tijdelijke opname noodzakelijk. Al onze locaties hebben daarvoor een kliniek.

Bij een behandeling doorlopen we de volgende stappen:

Aanmelding > Screening > Intake > Behandeling > Evaluatie > Afronding

Als u een crisis hebt, kunnen de stappen anders zijn. 

Aanmelding

Zowel voor basis ggz als voor specialistische ggz hebt u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Zonder verwijzing wordt uw behandeling niet vergoed en kunnen wij u dus niet in behandeling nemen. Als u een verwijsbrief heeft, kunt u zich bij ons aanmelden.

Screening (triage)

Na uw aanmelding nemen wij telefonisch contact met u op. We stellen enkele vragen om u te kunnen registreren.
Daarna gaan we een inschatting maken van de aard en de ernst van uw problemen. Dat noemen we ‘triage’ of een ‘screening’. Dat doen we, afhankelijk van uw situatie, met digitale vragenlijsten via de e-mail, telefonisch of met een screeningsgesprek bij u thuis of bij ons op kantoor. Met deze screening stellen we vast of uw problemen het beste binnen de basis ggz (geestelijke gezondheidszorg) of specialistische ggz behandeld kunnen worden. Ook beoordelen we welke hulpverlener het beste bij uw situatie past.

Intake

Na de screening volgen één of meer intakegesprekken met de hulpverlener die bij u past. U krijgt een ‘hoofdbehandelaar’ toegewezen die vanaf nu verantwoordelijk wordt voor uw behandeling. Deze hoofdbehandelaar maakt in overleg met u een behandelplan. Hierin staat:

 • een beschrijving van de problemen die u ervaart;
 • het doel dat u met de behandeling wilt bereiken;
 • of uw familie in het behandeltraject wordt betrokken;
 • de keuze voor een passende behandeling, die ook bij uw wensen aansluit.

Als het behandelplan er ligt, ondertekenen u en de hoofdbehandelaar beide het document. U weet dus waar u aan toe bent voordat de behandeling start.

Behandeling

Type behandeling

GGNet biedt individuele en groepsbehandelingen en soms wordt ook de familie erbij betrokken. Dit gebeurt in overleg en is afhankelijk van uw eigen wensen. De behandeling voeren we uit volgens het overeengekomen behandelplan. Dat doen we in zogeheten ‘zorgpaden’. In de zorgpaden ligt vast welke problematiek we behandelen, welke doelen we stellen, wat de verwachte behandelduur is en hoe we gaan behandelen. Daarin behandelen we volgens recente wetenschappelijke inzichten die bij de specifieke problematiek passen. Bij de start van een behandeling maken we keuzes voor de in te zetten type behandeling, bijvoorbeeld:

 • Cognitieve Gedragstherapie (CGt)
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 • Mindfulness
 • Acceptance and Commitment Therapie (ACT)
 • Vaktherapie (psychomotorische therapie, muziektherapie, beeldende therapie)
 • Schematherapie
 • Systeemtherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • E-health toepassingen

Behandellocaties

We kunnen de behandeling bieden in een van onze vestigingen, maar we komen ook bij veel van onze patiënten thuis. De meeste van onze patiënten behandelen we ambulant. Dat wil zeggen dat we een contactmoment hebben en dat we daarna weer uit elkaar gaan. Bij deeltijdbehandeling bestaan die contactmomenten uit één of meer dagdelen. En soms is ook een opname nodig. Dan verblijft u ook ’s nachts bij ons. In vaktermen noemen wij dit een klinische behandeling. Klik hier voor een overzicht van onze locaties.

E-health

GGNet gebruikt ook e-health – internettoepassingen – binnen de hulpverlening. Daarbij kunt u denken aan het online beschikbaar stellen van opdrachten, informatie, mailcontact en dergelijke. Wij gebruiken hiervoor ons patiëntenportaal MijnGGNet. Wij gebruiken e-health toepassingen omdat u als patiënt hiermee actiever betrokken raakt bij uw eigen behandelproces. Wij combineren e-health altijd met de gebruikelijke persoonlijke contacten. We zien e-health als een aanvulling op de gewone behandelcontacten.

Lichamelijk onderzoek

Een lichamelijk onderzoek (‘somatische screening’) kan deel uitmaken van uw behandeling. Dat doen wij omdat er soms een samenhang is tussen lichamelijke en psychische klachten. Ook is bekend dat medicijnen voor psychische klachten bijwerkingen kunnen hebben die van invloed zijn op uw lichamelijke gezondheid. Wij vinden het belangrijk om ook aandacht voor deze lichamelijke aspecten te hebben.

Evaluatie

Tussentijds overleggen we geregeld met u of we nog steeds op de goede weg zitten. Soms leidt een evaluatie tot nieuwe inzichten. Als dat zo is, zal het behandelplan bijgesteld worden. Bij de afsluiting van uw behandeling kijken we terug naar hoe u onze hulp ervaren hebt.

Afronding

GGNet gelooft in herstel voor iedereen. Soms is een korte behandeling voldoende; bij meer chronische aandoeningen is de behandeling langer. Bij een korte behandeling ronden we de behandeling af als de doelen zijn bereikt. Bij meer chronische aandoeningen gaat de ziekte misschien niet over. Dan gaat herstel meer over hoe in het dagelijks leven hier mee om te gaan. In alle gevallen streven we er naar om niet onnodig door te behandelen. In het begin van de behandeling stellen we samen met u deze behandeldoelen vast, u weet dus vooraf waar u aan toe bent.

Patiënt en familie

Vind locatie

Zoek