Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Informatie voor familie

Bent u naaste van iemand die een psychisch probleem heeft, of bent u op een andere manier betrokken? Dan komt er veel op u af, soms al na een lange periode van moeilijkheden. Dat geldt voor partners, kinderen of andere familieleden, maar ook voor naast betrokkenen zoals vrienden of buren. U kunt uw familielid of naaste tot grote steun zijn, maar soms heeft u zelf een steuntje in de rug nodig. U maakt zich misschien zorgen. Twijfelt of u het wel goed doet. U wilt uw verhaal kwijt. Ook voor u biedt GGNet verschillende mogelijkheden tot ondersteuning.

Ondersteuning

Heeft u als familielid zelf een steuntje in de rug nodig of bent u op zoek naar informatie hoe om te gaan met de problematiek van uw naaste? GGNet Preventie biedt daardoor specifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus en is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere naastbetrokkenen. Meer informatie hierover vindt u bij familie-aanbod.

Familie en behandeling

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. GGNet vindt het belangrijk dat u zo goed mogelijk geïnformeerd en betrokken wordt bij de behandeling van uw familielid. U kunt dan ook een waardevolle bijdrage leveren tijdens de behandeling, verzorging of begeleiding. U kunt hier onze folder downloaden, waarin ook de Richtlijn familiebeleid GGNet te vinden is: 'Aandacht voor familie - GGNet is er ook voor u!'

Online aanbod: e-mailservice

Familie maar ook mensen met (lichte tot matige) psychische klachten kunnen gratis en anoniem hun verhaal kwijt, vragen stellen of terecht voor informatie bij de e-mailservice.

Dienst Geestelijke Verzorging

Een indringende ervaring kan het leven van u en uw familielid op de kop zetten. U kunt een beroep doen op onze medewerkers van de Dienst Geestelijke Verzorging voor al uw levens- en geloofsvragen. 

Familie Vertrouwens Persoon

Bent u als familie niet tevreden over de behandeling of de wijze waarop met u wordt omgegaan of andere zaken, en komt u er met de behandelaar niet uit? Dan kan de Familie Vertrouwens Persoon mogelijk helpen. De FVP is bereikbaar van maandag t/m donderdag op telefoonnummer 088-933 1181.

Familieraad

De Familieraad van GGNet komt op voor de belangen van familie en zorgt onder andere voor naleving van het familiebeleid.

Websites Landelijke Familieorganisaties

Familie- en cliëntenorganisaties organiseren vaak bijeenkomsten om informatie over de ziekte te geven en uit te wisselen. Daarnaast bieden ze vaak de mogelijkheid voor persoonlijke ondersteuning: telefonische hulp of individuele belangenbehartiging. Onderstaande informatie wordt niet vanuit GGNet georganiseerd, maar kan misschien wel voor u van betekenis zijn;

  • Familieorganisaties gericht op familieleden van patiënten met allerlei diagnoses:
  • Familieorganisaties gericht op familieleden van patiënten met een bepaalde psychiatrische ziekte:
    • Balans. Vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS: www.balansdigitaal.nl.
    • Ypsilon. Vereniging van familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose: www.ypsilon.org.
  • Organisaties die zich richten op de familie én het zieke familielid samen:

Overige nuttige websites:

www.kopopouders.nl     Online opvoedondersteuning voor ouders met stress, psychische en/of verslavingsproblemen.
www.113.nl Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Onze missie is een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord.
www.mezzo.nl Landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste (mantelzorg).
www.eiggenwijzer.nl Database voor laagdrempelig lotgenotencontact, psycho-educatie of (ervarings-)deskundige en empowerende trainingen in uw gemeente of regio. Initiatief van Landelijk Platform ggz (LPGGz). 
www.sensoor.nl Telefonische hulpdienst met professioneel opgeleide vrijwilligers, is 24 uur per dag bereikbaar voor een luisterend oor.
Patiënt en familie

Vind locatie

Zoek