Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Kosten behandeling

Ons uitgangspunt is dat we onze patiënten behandelen gericht op herstel. Beter worden doe je thuis, zo lang als dat wenselijk is. We doen dit vanuit de overtuiging dat veel meer patiënten kunnen herstellen van hun psychiatrische problemen dan dat we voor mogelijk hielden. Daarmee leveren we ook een goede bijdrage aan het in de hand houden van de kosten voor de geestelijke gezondheidszorg.

De ggz bestaat uit:

 • Huisartsenzorg, met ondersteuning door de ggz-praktijkondersteuner (POH-ggz);
 • Generalistische basis ggz;
 • Specialistische ggz.

GGNet biedt zowel generalistische basis-ggz als specialistische ggz. Beiden kennen hun eigen kosten en vergoedingen. Dit gaat vaak via de zorgverzekeraar. Voor 2017 heeft GGNet overeenkomsten gesloten met alle grote zorgverzekeraars. Dit zijn Menzis, Zilveren Kruis, VGZ (inclusief de ‘VGZ Goede Keuze’ polis), CZ, Multizorg en DSW.

Wie de kosten van uw ondersteuning betaalt en wat u zelf mogelijk moet betalen, is van veel factoren afhankelijk. Wij hebben onze informatie voor u ingedeeld aan de hand van de verschillende situaties waarmee u te maken kunt hebben.

Kosten voor kinderen/jongeren onder de 18 jaar

 • Hebt u een kind onder de 18 jaar dat behandeling krijgt bij GGNet?
  Klik hier voor 2017.

Kosten voor volwassenen vanaf 18 jaar

 • Krijgt u een behandeling binnen de basis-ggz van GGNet?
  Klik hier voor de kosten van 2017.
 • Wordt u behandeld binnen de specialistische ggz van GGNet?
  Klik hier voor de kosten van 2017.
 • Krijgt u begeleiding (individuele woonbegeleiding of dagbesteding) van GGNet?
  Klik hier voor de kosten van 2017.
 • Bent u opgenomen in een kliniek van GGNet?
  Klik hier voor de kosten van 2017.
 • Woont u in een beschermde woonvorm van GGNet?
  Klik hier voor de kosten van 2017.
 • Bent u door Justitie naar GGNet verwezen?
  Informatie over de kosten van 2017 is bij ons niet bekend.

Kosten bij deelname aan een preventie-activiteit

 • Klik hier voor 2017.
   

Websites met meer informatie

Op onderstaande websites kunt u meer informatie vinden over de kosten van behandeling in de geestelijke gezondheidszorg:

Zorginstituut Nederland

Informatie van de Rijksoverheid - Geestelijke gezondheidszorg

Zorgverzekeringslijn

of kijk op de website van uw eigen gemeente

Leveringsvoorwaarden

GGNet hanteert de Algemene Leveringsvoorwaarden GGNet (pdf). Deze voorwaarden zijn landelijk vastgesteld in overleg tussen GGZ Nederland, LPGGz, NPCF en de Consumentenbond. Hiermee worden de wederzijdse rechten en plichten tussen patiënt, familie en GGNet verduidelijkt.

Patiënt en familie

Vind locatie

Zoek