Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Kwaliteit en tevredenheid

CQ index 2016

Patiënten geven regelmatig hun mening over de ondersteuning en behandeling die ze van onze teams hebben ontvangen. Waren ze hierover tevreden? Ze vullen daarvoor de papieren vragenlijst 'CQ Index' in.

Over het jaar 2016 hebben onze patiënten het volgende cijfer gegeven aan onze ambulante hulpverlening binnen heel GGNet.

  • Polikliniek: 7,4. Een jaar eerder was dat eveneens 7,4.

Wilt u hierover meer informatie? Klik dan hier voor de rapportage:
GGNet CQ-index Volwassenen Ambulant 2016 (pdf)

Samen evalueren

GGNet ziet graag dat patiënten en hun naasten directer en sneller reactie geven op onze zorg en ondersteuning. In de kliniek Doetinchem is proefgedraaid met het systeem Samenspraak, een nieuwe manier van het meten van de tevredenheid van patiënten. Dit is een systeem waarbij patiënten vragenlijsten kunnen invullen op i-pads die op de afdeling beschikbaar zijn. Medewerkers beschikken over een eigen digitaal dashbord, waarin resultaten direct zichtbaar zijn. Vervolgens kunnen zij direct op de vragen reageren en patiënten laten weten wat er met hun antwoorden en suggesties wordt gedaan. Dat maakt gerichte en continue verbetering van zorg mogelijk.
De resultaten van dit project zijn zo overtuigend dat GGNet heeft besloten het project uit te breiden met meer afdelingen die deze werkwijze gaan invoeren. 

Zorgkaart

Om te weten hoe u uw behandeling heeft ervaren en om onze zorg te verbeteren nodigen wij patiënten uit een waardering te schrijven op Zorgkaart. ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar.

Kwaliteit van onze zorg

GGNet wil kwalitatieve zorg leveren. Wij kijken daarom altijd of en hoe we onze hulpverlening kunnen verbeteren. Om inzicht te krijgen waar we nu staan, meten we doorlopend onze kwaliteit. Wij willen de komende jaren volledige openheid geven over onze metingen van de geleverde kwaliteit en de ervaringen van onze patiënten. Ondertussen kijken wij naar aanleiding van de uitkomsten hoe wij onze hulpverlening kunnen verbeteren.

Uitkomsten meten

Wij meten met vragenlijsten hoe individuele patiënten en behandelaren vinden dat een behandeling verloopt. Dat heet Routine Outcome Monitoring, kortweg ROM. De eerste vragenlijst nemen we bij de start van de behandeling af. Vervolgens doen we dat opnieuw tijdens de behandeling en tot slot kort voor afloop van de behandeling. Zo meten en evalueren we samen met patiënt en behandelaar wat het resultaat van de behandeling is. ROM meet de volgende onderdelen:

  • Zijn de klachten van de patiënt verminderd?
  • Beoordeelt de patiënt zijn functioneren als verbeterd?
  • Is de zorgbehoefte van de patiënt veranderd?
  • Hoe tevreden is de patiënt met zijn leven?

Klachten

Veel patiënten hebben een prettig contact met onze hulpverleners. Soms kan het gebeuren dat er toch ergens iets niet lekker loopt tussen u en uw behandelaar. Het is goed om dit bespreekbaar te maken. Daar zijn verschillende manieren voor.

  • In gesprek gaan met uw behandelaar en/of diens leidinggevende, eventueel met steun van een vriend, familielid of patiëntenvertrouwenspersoon/ familievertrouwenspersoon.
  • Een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris, die vervolgens bemiddelt tussen u en uw behandelaar.
  • Uw klacht laten beoordelen door de klachtencommissie.

Patiëntenvertrouwenspersoon (pvp)

De pvp geeft informatie en advies over de rechten van patiënten. Ook kan hij helpen bij het vinden van een oplossing. De pvp is niet in dienst bij GGNet. De pvp stelt zich altijd op aan de kant van de patiënt en heeft een geheimhoudingsplicht.
Bereikbaar via de receptie van de klinieken (zie ook de pvp-informatie op de afdeling).
Ambulante patiënten kunnen zich wenden tot de landelijke Helpdesk van de Stichting PVP:
Telefoon: 0900-444 88 88 en de e-mail.
Website: www.pvp.nl

Familievertrouwenspersoon (fvp)

De familievertrouwenspersoon is er voor familieleden en naastbetrokkenen. Deze is eveneens onafhankelijk. De fvp vervult in geval van klachten dezelfde rol voor familie/ naastbetrokkenen als de pvp voor patiënten. Telefoon: 06 - 21 33 97 07.

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is het eerste meldpunt als u een klacht heeft of overweegt een klacht in te dienen. De functionaris velt geen oordeel over de klacht. Hij/ zij bemiddelt tussen u en degene over wie u een klacht heeft. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk van GGNet. U kunt uw klacht mailen.

Als u dat wenst, kunt u uw klacht laten beoordelen door de klachtencommissie. Deze doet dan formeel uitspraak over uw klacht. De klachtencommissie is onafhankelijk van GGNet. U heeft altijd het recht om een klacht bij de Klachtencommissie in te dienen, ook als u niet eerst met uw behandelaar, de klachtenfunctionaris in gesprek wilt.
Antwoordnummer 7513
7230 ZX Warnsveld
Telefoon: 088-933 4869 en de e-mail.

Klik op een van de onderstaande linken voor een pdf:

ISO-certificering

Per mei 2016 is GGNet overgestapt van de HKZ-certificering naar certificering met zogeheten ISO-normen (internationale normen), ‘CIIO Maatstaf’ genaamd. Deze manier van certificeren sluit beter aan bij onze benadering van de thema’s kwaliteit, veiligheid en verbeteren. Daarmee voldoen wij tevens aan de eisen van de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de wet BIG, waarin staat dat zorgaanbieders de kwaliteit van de zorg systematisch moeten bewaken, beheersen en eventueel verbeteren.

 

Patiënt en familie

Vind locatie

Zoek