Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Voor verwijzers

GGNet doet veel aan preventie. Dat is ook nodig. De zorg is meer en meer rond de patiënt zelf georganiseerd. Dat betekent meer eigen verantwoordelijkheid voor mensen met psychische problematiek.

Als huisarts of hulpverlener heeft u een belangrijke rol in het herkennen, behandelen en - waar nodig - verwijzen van patiënten met psychische problematiek en - eventueel - hun familie en naasten.

Ondersteuningsaanbod familie

Om te voorkomen dat die zorg te zwaar wordt, kent GGNet Preventie een breed aanbod voor familieleden en naasten. Het aanbod bestaat uit individuele ondersteuning en een uitgebreid groepsaanbod. Kijk hiervoor op de pagina met het totale cursusaanbod.

Deze interventies zijn toegankelijk voor familie en naasten van patiënten die in behandeling zijn bij GGNet. Dankzij gemeentelijke subsidies kunnen we deze preventieve interventies ook bieden aan familie van mensen met psychiatrische problematiek die geen behandeling hebben bij GGNet. Op deze manier bieden wij zo veel mogelijk zorg op maat, zo mogelijk afgestemd met ketenpartners.

Deskundigheidsbevordering

GGNet Preventie biedt ook ondersteuning aan u als huisarts of hulpverlener. Dit gebeurt in de vorm van deskundigheidsbevordering.