Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Crisisdienst

De Crisisdienst van GGNet biedt spoedeisende hulp voor mensen met psychiatrische en ernstige psychosociale problemen. Naast crisisinterventie behoort crisisstabilisatie ook tot de mogelijkheden.

De Crisisdienst van GGNet bestaat uit twee teams: een voor de regio Apeldoorn en Zutphen, en een voor de regio Liemers en Achterhoek. Beide teams werken op dezelfde wijze en zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor spoedeisende situaties.

Het telefoonnummer (binnen en buiten kantoortijden) is: 088-933 4400

Inschakelen Crisisdienst GGNet

Soms kan psychische nood als gevolg van spanning, stress of een psychiatrische ziekte zo hoog oplopen dat snel hulp nodig is. De crisisdienst biedt spoedeisende hulp aan mensen die in psychische nood verkeren.

Als er sprake is van drukte maakt de crisisdienst een onderscheid tussen: Acuut en Spoed.

De crisisdienst kan worden ingeschakeld door erkende verwijzers zoals huisartsen, politie, spoedeisende hulp en specialisten algemeen ziekenhuis, ambulancemedewerkers, maatschappelijk werk, MEE, RIBW, vrijgevestigde psychiaters, verslavingszorg, verpleeghuisartsen, etcetera. Dit kan 7 dagen in de week, 24 uur per dag.

De crisisdienst is te bereiken op telefoonnummer:  088-933 4400

Werkwijze

De verwijzer neemt contact op met de crisisdienst voor overleg.
Hierna kan de crisisdienst telefonisch contact opnemen met de patiënt of er kan een afspraak volgen. De afspraak vindt plaats op het kantoor van de crisisdienst. Of als dat nodig is, op de plaats waar de patiënt zich op dat moment bevindt. Dit kan bij hem of haar thuis zijn, een huisartsenpost of op een politiebureau.
De hulpverlener van de crisisdienst bespreekt met de patiënt en eventuele betrokkenen/ familie wat er aan de hand is.
De hulpverlener legt de patiënt een plan van aanpak voor, welke gericht is op een passende oplossing voor de crisis op dat moment.

De oplossing kan bestaan uit:

• vervolggesprekken met een hulpverlener, crisisstabilisatie;
• medicatie;
• diagnostisch (psychiatrisch) onderzoek;
• een vrijwillige of gedwongen opname;
• een combinatie van bovenstaand;
• kortdurende oplossingsgerichte behandeling.
Van het crisiscontact tussen de crisisdienst en de patiënt wordt een schriftelijk verslag gemaakt, de verwijzer en de huisarts krijgen hierover bericht. Dit verslag wordt bewaard in een dossier.

Duur hulpverlening

De duur van hulpverlening bij de crisisdienst is heel divers. De crisisdienst kan hulp bieden, van een telefonisch consult tot maximaal 3 maanden. Wanneer er na 3 maanden nog een hulpvraag is, zal de crisisdienst in overleg met patiënt, zorgdragen voor een verwijzing.
Zijn er geen vervolgafspraken en er doet zich opnieuw een crisis voor, dan kan men opnieuw contact opnemen met de crisisdienst via de eigen behandelaar of de huisarts.

Samenstelling crisisdienst

Bij de crisisdienst werken mensen uit verschillende beroepsgroepen. De patiënt heeft meestal contact met een crisisinterventor. Dit kunnen zijn: sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, gz-psychologen of psychotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in crisisinterventie. Deze hulpverlener kan altijd een beroep doen op een arts of psychiater.

Verwijzers

Vind locatie

Zoek