Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Basis ggz

De basis ggz is voor mensen met lichte, matige of stabiele chronische problemen of klachten. Wij begeleiden mensen bij hun psychische problemen. Wij doen dit onder andere bij angst, stemmingsklachten, spanning, overspannenheid, problemen in de privésfeer, relatieproblemen, onzekerheid, verwerkingsproblemen van bijvoorbeeld rouw of trauma.

Bent u bij ons in behandeling, dan kijken we niet alleen naar uw klachten. We nemen ook andere zaken mee als zelfbeeld, omgaan met emoties, faalangst, rouw, overbelasting, piekeren en slaapproblemen.  

Aanmelden basis ggz

 1. Via uw huisarts kunt u een verwijsbrief krijgen voor de basis ggz. 
 2. Pas met deze verwijsbrief komt u in aanmerking voor een behandeling.
 3. U kunt uw huisarts vragen u aan te melden bij GGNet. 
 4. Na deze aanmelding door de huisarts, ontvangt u een uitnodiging van ons. 

Een behandeling wordt in de meeste gevallen volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt wel altijd een eigen risico wat u zelf moet betalen.

Voor de actuele aanmeld- en behandelwachttijden kunt u kijken onder ‘Wachttijden per gemeente’.

Wat kan ik verwachten? 
Wij richten onze behandelingen sterk in op uw eigen regie en kracht. Onze behandelaren werken volgens gestandaardiseerde, effectieve behandelmethoden. Deze zijn volgens de laatste wetenschappelijke inzichten samengesteld.

Onze behandelaren zoeken samen met u naar een passende oplossing die snel resultaten biedt. Onze behandelingen bestaan uit een combinatie van gesprekken met een behandelaar en online opdrachten.
 

Aangemeld en nu?

 

Screening

 1. Na aanmelding door uw huisarts, ontvangt u via de mail digitale vragenlijsten van GGNet.
 2. U mailt de ingevulde vragenlijsten aan ons terug. 
 3. Eén van onze medewerkers belt u. Samen neemt u de antwoorden door van de ingevulde vragenlijsten. Zo kan de medewerker de ernst van uw klachten beter begrijpen en kijken welke zorg voor u passend is binnen GGNet.
 4. Vervolgens nodigen wij u uit voor het intakegesprek. 
 5. Vóór het intakegesprek krijgt u een ROM-vragenlijst toegestuurd (Routine Outcome Monitoring). Deze vragen zijn aanvullend op de eerdere lijsten die u invulde. Daarmee krijgen u en uw behandelaar, voorafgaand aan de behandeling, een nog beter beeld van uw klachten.
 6. Gedurende het behandeltraject zult u de ROM-vragenlijst vaker invullen. Samen met uw behandelaar volgt u dan het effect van de behandeling.

Intakegesprek

 1. Wanneer het intakegesprek gepland staat, ontvangt u een inlogcode.
 2. Deze inlogcode is voor de online omgeving, Karify. Daar kunt u algemene informatie vinden over specifieke klachten. Ook kunt u mailen met uw behandelaar.

Inhoud intakegesprek

 1. Tijdens het intakegesprek brengt u samen met uw behandelaar uw klachten, persoonlijke manier van omgaan met problemen en uw privé- en werksituatie in kaart. 
 2. Tijdens het intakegesprek wordt de diagnose gesteld en samen met u besproken. 
 3. Ook legt de behandelaar uit of u bij de basis ggz op de juiste plek zit, bij welke behandeling(en) u baat kan hebben en hoe lang deze naar verwachting duurt. 
 4. Gezamenlijk bespreekt u de eerste ROM-vragenlijst.
 5. Ook maakt u afspraken of u gebruik gaat maken van de online huiswerkopdrachten in het online programma Karify. 

 

 

De behandeling

 1. Samen met uw behandelaar stelt u een behandelplan op. Daarin legt u samen de zogenoemde behandeldoelen en acties vast. 
 2. In de meeste gevallen gaat u een individueel traject volgen. Daarbij kunnen gesprekken met uw behandelaar gecombineerd worden met online opdrachten. Denk bij online opdrachten aan het lezen van voorlichtingsmateriaal, het maken van oefeningen en/of het bijhouden van bijvoorbeeld uw stemming. 
 3. In de behandeling maken we vooral gebruik van technieken uit de oplossingsgerichte therapie, cognitieve (gedrags)therapie, mindfulness en ontspanningstechnieken.
 4. Wanneer er sprake is van een onverwerkt trauma of een andere ingrijpende gebeurtenis, is EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) de behandelmethode die ingezet kan worden. 

Afsluiting
Aan het eind van de behandeling kijkt u samen met uw behandelaar of de behandeldoelen bereikt zijn. Ook kijkt u of u genoeg handvatten heeft om zelf verder te kunnen. Het kan zijn dat een vervolgbehandeling nodig is. Dit bespreken we met u en uw huisarts.

Privacy
Elke behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alles wat u aan uw behandelaar vertelt, vertrouwelijk is. De huisarts ontvangt na het eerste gesprek en het laatste gesprek een brief met een kort verslag. Tenzij u hiertegen bezwaar maakt.

Als het tussentijds nodig is om contact met de huisarts te hebben, zal uw behandelaar dit eerst met u overleggen.

Vooraf vragen we uw schriftelijke toestemming over de momenten wanneer de behandelaar wil overleggen met een arts of een eerdere behandelaar binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ook naastbetrokkenen krijgen alleen informatie over u als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Vragen
Voor overleg over eventuele verwijzingen en vragen, kunt u contact opnemen met één van de behandelaren, via ons secretariaat: 
• e-mail: secretariaat.basisggz@ggnet.nl 
• telefoonnummer: 088-933 2378
 

  

Wat we doen

Vind locatie

Zoek