Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Forensische psychiatrie

GGNet De Boog, expertisecentrum voor forensische psychiatrie, is gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met psychiatrische problemen die tevens met justitie in aanraking zijn gekomen. De term 'forensisch' verwijst naar deze justitiële achtergrond. Deze patiënten zijn opgenomen omdat de rechter ze een strafrechtelijk vonnis heeft opgelegd. Het is ook mogelijk dat patiënten gedwongen worden opgenomen met een inbewaringstelling (IBS) of rechterlijke machtiging (RM).

De Boog heeft zes afdelingen voor patiënten met uiteenlopende problematiek, bijvoorbeeld een psychotische stoornis, depressie, bipolaire of persoonlijkheidsstoornis. Deze afdelingen zijn voor forensisch beschermd wonen met ambulante behandeling. Daarnaast heeft GGNet De Boog specialistische afdelingen voor mensen met een verstandelijke beperking en een specialistische afdeling voor mensen met autisme.

Eigen website GGNet De Boog

GGNet De Boog heeft een eigen website. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar deze website.

Contact

GGNet De Boog, Expertisecentrum Forensische Psychiatrie
Bezoekadres: Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld
Postadres: Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld
Telefoonnummer: 088-933 2930
E-mailadres: secr.zibfpa@ggnet.nl

Voor familie

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Wij willen de familie graag goed informeren en bij de behandeling van de patiënt betrekken.

Heeft u als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoor specifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus en is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere naastbetrokkenen.

Aanbod volwassenen

Vind locatie

Zoek