Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Woonzorg

Woonzorg is een onderdeel van GGNet. Mensen met een psychiatrische stoornis kunnen binnen Woonzorg verblijven en werken aan hun herstel. Het uitgangspunt is om zo groot mogelijke zelfstandigheid te bereiken in een eigen woonplek. Met de cliënt wordt een begeleidingsplan opgesteld, waarin alle individuele doelen staan.

Visie
Binnen de visie van Woonzorg staan rehabilitatie en herstel centraal. Bewoners houden en vergroten zoveel mogelijk de eigen regie over hun leven. Woonbegeleiders bieden op alle levensgebieden ondersteuning. Daarnaast werken we met ervaringsdeskundigen.
Ook familie neemt een belangrijke plaats in binnen Woonzorg. Met een familiekeuzekaart kan familie hun betrokkenheid bij het verblijf van de bewoner aangeven. Dit natuurlijk altijd in samenspraak met de bewoner.

Locaties
Woonzorg bestaat uit locaties in Doetinchem, Zutphen, Warnsveld, Vorden, Didam, Eibergen, Groenlo, Lichtenvoorde en Winterswijk. In Groenlo en Doetinchem zijn drie locaties gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met autisme. In Zutphen is een klinische woonvorm. Vorden biedt wonen voor ouderen.
Het gaat om woningen waar minimaal 2 personen wonen. En er zijn appartementen waar mensen alleen wonen en kunnen oefenen met zelfstandig wonen. Woonbegeleiders zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Voor meer informatie kunt u kijken op pagina Woonzorglocaties.

Woonbegeleidingsplan
Ieder mens is uniek. Er wordt daarom gewerkt met Woonbegeleidingsplannen die op maat gemaakt worden naar de doelen die bewoners nastreven. Hiervoor heeft de bewoner contact met een persoonlijk begeleider die samen met de bewoner het traject doorloopt. Gedurende dit traject wordt altijd naar een vervolgstap toegewerkt, passend in het beoogde einddoel zelfstandig wonen. Wanneer de bewoner zelfstandig gaat wonen, is het mogelijk om ambulante begeleiding in de thuissituatie te krijgen.

Samenwerking met andere teams
We werken samen met zogenaamde FACT-teams. Een FACT-team is een multifunctioneel team dat meer of minder intensieve zorg, al naar gelang de behoefte/ noodzaak, in de woonsituatie kan bieden. Deze teams bestaan uit een psychiater, psycholoog en psychiatrische verpleegkundigen en ggz opgeleide HBO-agogen. Wanneer er een crisis optreedt bij bewoners, ondersteunen de leden van het FACT-team de woonbegeleiders bij de zorg rond de betreffende bewoner.

Aanmelden
Wanneer u bij ons wilt verblijven, heeft u een WMO-beschikking vanuit uw gemeente nodig. Onze aanmeldfunctionarissen kunnen u daarmee helpen.
 

Aanmeldfunctionarissen Woonzorg
Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer:
Doetinchem M. Bergman 088-933 1220
Winterswijk/ Groenlo R. Withag 088-933 4951
Zevenaar J. van Dort 088-933 4348
Zutphen, Polbeek en Praebsterkamp N. Schuite 088-933 4998
Zutphen/ Warnsveld (Lombardsteeg/ Mark 7) M. Jansen 088-933 4522
Zutphen, Berkelkade R. van Erken Calandt 088-933 4363
Vorden/Warnsveld (Enkweg/ Mark 1) M. Kasteel  088-933 4511 
Wat we doen

Vind locatie

Zoek