Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Woonzorg

Woonzorg is een onderdeel van GGNet. Mensen met een psychiatrische stoornis kunnen binnen Woonzorg verblijven en werken aan hun herstel. Het uitgangspunt is om zo groot mogelijke zelfstandigheid te bereiken in een eigen woonplek. Met de patiënt wordt een begeleidingsplan opgesteld, waarin alle individuele doelen staan.

Visie
Binnen de visie van Woonzorg staan rehabilitatie en herstel centraal. Bewoners houden en vergroten zoveel mogelijk de eigen regie over hun leven. Woonbegeleiders bieden op alle levensgebieden ondersteuning, Daarnaast werken we met ervaringsdeskundigen.
Ook familie neemt een belangrijke plaats in binnen Woonzorg. Met een familiekeuzekaart kan familie hun betrokkenheid bij het verblijf van de bewoner aangeven. Dit natuurlijk altijd in samenspraak met de bewoner.

Locaties
Woonzorg bestaat uit een locaties in Doetinchem, Zutphen, Didam, Eibergen, Groenlo, Winterswijk, Eibergen en Lichtenvoorde. In Groenlo en Doetinchem zijn drie locaties gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met autisme. In Zutphen is een klinische woonvorm. Vorden biedt wonen voor ouderen.
Het gaat om woningen waar minimaal 3 personen wonen. En er zijn appartementen waar mensen alleen wonen en kunnen oefenen met zelfstandig wonen. Woonbegeleiders zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Woonbegeleidingsplan
Ieder mens is uniek. Er wordt daarom gewerkt met Woonbegeleidingsplannen die op maat gemaakt worden naar de doelen die bewoners nastreven. Hiervoor heeft de bewoner contact met een persoonlijk begeleider die samen met de bewoner het traject doorloopt. Gedurende dit traject wordt altijd naar een vervolgstap toegewerkt, passend in het beoogde einddoel zelfstandig wonen. Wanneer de bewoner zelfstandig gaat wonen, is het mogelijk om ambulante begeleiding in de thuissituatie te krijgen.

Samenwerking met andere teams
We werken samen met zogenaamde Fact-teams, een multifunctioneel team dat meer of minder intensieve zorg, al naar gelang de behoefte/noodzaak, in de woonsituatie kan bieden. Deze teams bestaan uit een psychiater, psycholoog en psychiatrische verpleegkundigen en ggz opgeleide hbo-agogen. Wanneer er een crisis optreedt bij bewoners ondersteunen de leden van het Fact-team de woonbegeleiders bij de zorg rond de betreffende bewoner.

Aanmelden
Wanneer u bij ons wilt verblijven, is het noodzakelijk een CIZ-indicatie te hebben (minimaal ZorgZwaartePakket 3C). Onze aanmeldfunctionarissen kunnen de indicatie digitaal met u aanmaken en verzenden. 

Wat we doen

Vind locatie

Zoek