Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Leren bij GGNet

GGNet levert goede zorg. Goede zorg vraagt om goede professionals, vakmensen die hun beroep uitoefenen volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Het is noodzakelijk dat al onze medewerkers zich continu blijven ontwikkelen. GGNet biedt daarvoor ruimte en mogelijkheden. Wij vinden het van belang dat medewerkers blijvend hun horizon verbreden. Wij ondersteunen de ontwikkeling ook door het aanbieden van een scholingsprogramma.

Opleidingen

We bieden de volgende opleidingen aan:

A-opleiding

GGNet heeft een A-opleiding psychiatrie. Samen met de A-opleiding van ProPersona in Arnhem/Wolfheze, Ede en Nijmegen en die van de Afdeling Psychiatrie van het UMC St. Radboud te Nijmegen, behoort het tot het Opleidingsconsortium Psychiatrie Oost-Nederland. Hierbinnen worden artsen opgeleid tot psychiater conform de eisen van het Centraal College Medisch Specialisten (CCMS). 

Specifiek voor de A-opleiding binnen GGNet:

 • Het volgen van de opleiding binnen GGNet in parttime verband (80%) is mogelijk.
 • GGNet biedt de totale opleiding voor wat betreft de volwassenen- en ouderenpsychiatrie.
 • Doordat het een perifere opleidingskliniek betreft, maakt een aios (arts-assistent in opleiding tot specialist) bij GGNet kennis met een breed scala aan ziektebeelden.
 • Naast een brede basisopleiding besteden wij veel aandacht aan de praktische toepassing van de Evidence Based Mental Health (EBMH).
 • Ook vinden wij de contextuele aspecten van psychiatrische stoornissen van groot belang. Bij de diagnostiek en behandeling betrekken wij dan ook expliciet factoren zoals de persoonlijkheid, behandelrelatie, sociale omgeving en juridische aspecten.
 • De communicatielijnen binnen GGNet zijn kort en mede daardoor is er een goede collegiale samenwerking.
 • Twee aios participeren in de Medische Staf, een beleidsbepalend orgaan voor de instelling. 

Solliciteren

Voorafgaand aan een eventueel sollicitatiegesprek, kun je een oriënterend gesprek hebben met de opleider Dr. P. (Paul) Naarding.
Je kunt ook informatie krijgen via een mail aan secretariaat A-Opleiding.

Je sollicitatie kun je sturen aan: 

GGNet
t.a.v. Dr. Paul Naarding, psychiater/ A-opleider
Postbus 928, 7301 BD Apeldoorn
Telefoon secretariaat: 088-933 5503 of e-mail

Oriëntatiejaar ggz voor (basis)artsen

GGNet biedt algemeen artsen, door middel van een oriëntatiejaar, de mogelijkheid om ervaring op te doen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), voordat zij huisarts of verpleeghuisarts worden of als zij nog zoekende zijn naar het juiste specialisme.
In dit oriëntatiejaar ggz kunnen artsen werken onder supervisie van een psychiater binnen GGNet én deelnemen aan een gevarieerd onderwijsprogramma (pdf). Zo krijgen deze artsen veel meer kennis over de ggz en zijn zij verzekerd van goede coaching tijdens het werk. Het oriëntatiejaar biedt artsen die verder willen in de psychiatrie, de mogelijkheid om tijdens of na dit jaar te solliciteren voor een opleidingsplaats binnen de A- opleiding van GGNet. Deze interne kandidaten hebben hierbij een streepje voor.

Oriënterend gesprek en sollicitatieprocedure

Voor informatie over het oriëntatiejaar kun je contact opnemen met psychiater Christine van Boeijen, telefoonnummer 06 - 22 06 69 43 of e-mail
Om te horen waar de actuele vacatures zijn of te solliciteren, kun je contact opnemen met Puji Schumacher, HR-adviseur, via telefoonnummer 088-933 4803 of e-mail.

Je kunt ook online solliciteren via de vacature Algemeen artsen voor oriëntatiejaar ggz.

Opleiding tot klinisch psycholoog of gezondheidszorgpsycholoog (postmaster)

GGNet biedt post-master opleidingsplaatsen voor Gezondheidszorgpsychologen, Klinisch psychologen en Psychotherapeuten. Wij bieden ruim 30 praktijkopleidingsplaatsen aan waarbij het werken in de klinische praktijk wordt gecombineerd met een opleiding aan het Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen (RCSW), onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het curriculum wordt door het opleidingsinstituut vastgesteld in samenwerking met de aangesloten praktijkinstellingen. Het praktijkgedeelte maakt een belangrijk onderdeel uit van de opleiding. De kwaliteit wordt gewaarborgd door structurele afspraken voor werkbegeleiding in de dagelijkse praktijk, supervisie over specifieke onderwerpen en praktijkbegeleiding voor het geheel van het opleidingstraject en de professionele vorming.  Voor werving van opleidingskandidaten plaatst GGNet in juni vacatures op de website van het RCSW.

 • Gezondheidszorgpsycholoog
  De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog leidt op tot een basisberoep en duurt twee jaar, waarbij de opleideling vier dagen werkt en een dag per week opleiding volgt. De werkzaamheden vinden plaats op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling, psychologische behandeling en andere professionele taken.
 • Klinisch psycholoog
  De vierjarige specialistische opleiding tot Klinisch psycholoog geeft verdieping op de volgende onderwerpen:
  • het diagnosticeren en behandelen van mensen met complexe psychische problematiek waarbij standaardmethoden tekortschieten;
  • het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek als legitimatie voor het handelen en ter verbetering van de zorg;
  • het opleiden van en leidinggeven aan professionals in de zorg.
 • Psychotherapeut
  Het betreft de verkorte opleiding tot Psychotherapeut die openstaat voor Gezondheidszorgpsychologen die al werkzaam zijn binnen GGNet en die zich verder willen bekwamen in het aanbieden van psychotherapeutische behandeling. Het gaat om een intensief opleidingstraject van drie jaar waarvoor je je kan melden met een aanbeveling van je manager. 

Meer informatie 

Voor meer informatie voor de post-master opleidingsplaatsen kan contact worden opgenomen met

 • Gwenda Yilmaz, secretaresse P-opleiding, via telefoonnummer 088-933 2670 of e-mail.  
 • Silvia Pol, P-opleider, via e-mail.  

Opleiding tot verpleegkundige

GGNet leidt al jaren verpleegkundigen op, zowel op MBO- als HBO-niveau. Een leerplaatsprofiel is een document, dat onderdeel uitmaakt van het opleidingsbeleid tot verpleegkundige van GGNet. Het leerplaatsprofiel bevat:

 • het kwalificatieniveau, waarop geleerd kan worden;
 • welke beroepscompetenties/deelkwalificaties behaald kunnen worden;
 • de leerbreedte; dit kenmerk heeft betrekking op de variatie in competenties die binnen een werksituatie geleerd kunnen worden. Het gaat hier om wat er te leren valt, de complexiteit en de variatie in categorieën zorgvragers;
 • het leervolume; hier gaat het om het aantal leerlingen/studenten dat per niveau per leerperiode binnen een werksituatie gelijktijdig kan leren.

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar het secretariaat van Team Opleiding.

Klik op een van onderstaande linken voor een pdf van een leerplaatsprofiel:

GGNet Ambulant

GGNet Behandeling & Verblijf

GGNet Specialismen

 

Werken en leren

Direct op de hoogte van nieuwe vacatures

Vacaturemail
X

Direct op de hoogte van nieuwe vacatures

Geef je mailadres op en vink de functiecategorieën aan waarin je interesse hebt. Je ontvangt dan wekelijks een mail met de nieuwste vacatures.


Verzend uw voorkeuren
X

Vacaturemail

We hebben jouw voorkeuren ontvangen. Je ontvangt van ons één keer per week een mail met daarin de vacatures die aan jouw opgegeven voorkeuren voldoen. In deze mail vind je een link om jouw voorkeuren te wijzigen of je kunt je uitschrijven.